Toegankelijkheid raakt iedereen

Iedereen ervaart beperkingen. Deze kunnen permanent zijn, bijvoorbeeld doordat iemand blind, motorisch beperkt, doof of dyslectisch is. Beperkingen kunnen ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege ontstoken ogen, een gebroken arm, verstopte oren of na een vermoeiende dag. Ook omstandigheden en omgevingen veroorzaken beperkingen. Een automobilist moet op de weg letten en kan niet naar een scherm kijken. Wie aan het koken is, kan zijn handen niet gebruiken voor iets anders. En wie in een vliegtuig een video kijkt, kan zelfs met een koptelefoon het geluid nauwelijks horen. Toegankelijkheid raakt dus iedereen.

Prettig, bruikbaar en comfortabel

Toegankelijkheid gaat over communicatie en productiviteit, over het bij elkaar brengen van mensen en informatie. Niet alleen op websites, maar ook in documenten, op apparaten en met computerprogramma’s. Informatie is toegankelijk als deze waarneembaar, bedienbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Het is daarom belangrijk informatie op verschillende manieren aan te bieden. Zo kan iedereen de informatie zien, horen en voelen op de manier die bij hem past. Toegankelijkheid maakt dingen mogelijk voor mensen met een beperking en makkelijk voor iedereen. Maar ook prettig, bruikbaar en comfortabel.

Door informatie toegankelijk te maken, neemt de algehele kwaliteit toe. Dat betaalt zich terug.

  • Bereik: Begrijpelijke en goed leesbare informatie bereikt meer mensen.
  • Gebruik: Effectief, efficiënt en prettig gebruik levert goede ervaringen op.
  • Uitstraling: Toegankelijkheid geeft de organisatie een positieve uitstraling.
  • Technische samenwerking: Toegankelijke websites en documenten werken technisch beter samen met apparaten en programma’s, waaronder hulptechnologie.
  • Besparing: Door toegankelijkheid is minder ondersteuning door klantenservice nodig. En onderhoud aan toegankelijke websites is eenvoudiger uit te voeren. Informatie vooraf en aan de bron toegankelijk maken bespaart tijd en geld. Achteraf aanpassen is kostbaar.

 

Download de gids(en) als toegankelijke PDF of vraag om een gedrukt exemplaar.