Alternatieve teksten bij afbeeldingen controleren

Gepubliceerd op: 1 mei 2023

Geplaatst in: Afbeeldingen en tekst alternatieven

Redactie

Dedicon

Om een afbeelding waarneembaar te maken voor iedereen, moet de informatie en functie van de afbeelding beschreven zijn in tekst. Met tekst kun je de informatie namelijk hoorbaar en voelbaar maken. Er zijn verschillende richtlijnen en best practices die aangeven hoe je een website, publicatie of document met afbeeldingen zo toegankelijk mogelijk maakt. Hoe controleer je of je het goed doet?

Stap 1. Vind de afbeeldingen.

Klinkt als een open deur. Maar soms bevat een tekst geen echte tekst, maar afbeeldingen van tekst. Deze zie je soms over het hoofd. Door goed in de code te kijken, afbeeldingen via browser- of readerinstellingen uit te schakelen, of door een tool te gebruiken die afbeeldingen detecteert, vind je alle afbeeldingen in je website, publicatie of document.

Stap 2. Stel vast of afbeeldingen beschreven moeten worden

Gaat er relevante informatie of functie verloren op het moment dat de afbeelding volledig ontbreekt? In dat geval moet er een tekstalternatief beschikbaar zijn. De WCAG-richtlijnen voor afbeeldingen beschrijven exact wanneer een afbeelding wel of niet moet worden beschreven.

Stap 3. Controleer de aanwezigheid van tekstalternatieven en beeldbeschrijvingen

Ga per afbeelding na of er een tekstalternatief en beeldbeschrijving aanwezig is. De beeldbeschrijving kun je terugvinden in drie varianten:

  1. Tekstalternatief (in de code)
  2. Lange beeldbeschrijving
  3. In de context (lopende tekst)

Voor iedere afbeelding waarbij je constateert dat een beschrijving beschikbaar moet zijn (stap 2), moet een tekstalternatief aanwezig zijn. Als je in de volledige beeldbeschrijving of in de context verwijst naar een afbeelding, dan moet er een tekstalternatief beschikbaar zijn. Door afbeeldingen uit te zetten, in de code te kijken of door tools te gebruiken kun je het tekstalternatief vinden (stap 1).

Zijn er afbeeldingen die niet beschreven hoeven te worden, zoals vastgesteld in stap 2? Controleer ook dan ook op tekstalternatieven en beeldbeschrijvingen. Controleer of deze correct zijn en of je ze niet beter kunt weglaten om een overdaad aan informatie te voorkomen.

Een tekstalternatief alleen is niet altijd voldoende

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om gebruik te maken van een volledige beeldbeschrijving of een beschrijving in de context. Bijvoorbeeld als de beschrijving relevant is voor gebruikers die geen gebruik maken van hulpsoftware die tekstalternatieven waarneembaar maken, zoals schermleessoftware. Of als de beperkte lengte en opmaakmogelijkheden van het tekstalternatief onvoldoende zijn voor een goede beeldbeschrijving. Controleer in dit geval ook of er een lange beeldbeschrijving is die volstaat. Of dat in de lopende tekst een beeldbeschrijving is opgenomen.

Stap 4. Controleer de inhoud van tekstalternatieven en beeldbeschrijvingen

Tekstalternatieven en beeldbeschrijvingen kunnen aanwezig zijn, maar ze zijn onvoldoende bruikbaar als ze de afbeeldingen inhoudelijk of functioneel niet goed beschrijven. Controleer daarom ook de inhoud van de beschrijving. Een goede inhoud van een tekstalternatief en beeldbeschrijving hangt af van onder andere de context, het doel, de doelgroep, schrijfwijze en vorm. Dit is allemaal te lezen in artikel Hoe maak je een beeldbeschrijving.

Bronnen en verdieping

De informatie hierover én andere onderwerpen is terug te vinden in Snelstartgids Check dit! (PDF, nieuw venster). Ook zijn er (online, gratis) trainingen over dit onderwerp. Raadpleeg de bronnen onder dit artikel voor handige tools. Heb je nog specifieke vragen? Behoefte aan verdieping, advies of expertise? Neem contact op en we zoeken het juiste antwoord, de juiste expert of bron voor je op.

Volgende artikel

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail