Toegankelijkheidsverklaring www.inclusiefpubliceren.nl

Inclusiefpubliceren.nl is een kennisbank die zich richt op uitgevers en andere ontwikkelaars van publicaties. De kennisbank ondersteunt inclusief publiceren met kennis, inspiratie, bronnen, leermaterialen, best practices en workshops. Deze helpen bij het maken van toegankelijke digitale publicaties en het in de praktijk brengen van kennis.

We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat iedereen de informatie op www.inclusiefpubliceren.nl goed en gemakkelijk kan waarnemen, gebruiken en begrijpen.

Getoetst door Stichting Accessibility

Als voorvechter en inspirator van toegankelijkheid aan de bron willen wij graag voldoen aan de standaard Webrichtlijnen WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze internationale standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Tijdens de bouw hebben we de website daarom uitgebreid laten testen en waar nodig aangepast.

Voor de oplevering van deze website hebben we een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren door Stichting Accessibility. Het rapport verklaart in welke mate deze website voldoet aan vooropgestelde normen. Uit dit onderzoek blijkt dat inclusiefpubliceren.nl aan bijna alle succescriteria voldoet. Een mooie score maar we gaan natuurlijk voor goud. Er worden momenteel nog een aantal verbeterpunten doorgevoerd zodat we ons kunnen certificeren.

Verbeterpunten

Door het toevoegen van audiodescriptie en een aantal kleine technische zaken worden de video’s op inclusiefpubliceren.nl. toegankelijk gemaakt. Naar verwachting is dit verbeterpunt medio 2023 doorgevoerd. De (her)toets en certificering zal hierna plaatsvinden.

Suggesties of aanbeveling

Samen met de webbouwer hebben wij onze uiterste best gedaan om de website toegankelijk te maken. Als je een probleem ervaart met de toegankelijkheid of een verbeterpunt ziet op onze website, laat het ons dan weten via communicatie@inclusiefpubliceren.nl.