TPUB2

Een project voor leden van de GAU en MEVW over de toegankelijkheid van digitale producten.

Samen met Dedicon, de Vereniging Onbeperkt lezen, VIVIS en de Oogvereniging hebben de GAU en MEVW de krachten gebundeld en fondsen bij elkaar gebracht voor het project Toegankelijk Publiceren aan de Bron deel twee, kortweg TPUB2. Het is het logisch vervolg op het project TPUB1 uit 2018 en 2019.

[Deze video is medio 2023 ook beschikbaar met audiodescriptie]

TPUB2 is in juni 2021 gestart en zal tot eind 2022 duren. Deelname aan TPUB2 is kosteloos voor uitgevers die zijn aangesloten bij de Mediafederatie. Van deelnemers wordt alleen een investering in tijd gevraagd om de workshops te volgen, de kennis op te nemen, maar ook het geleerde in eigen huis verder te brengen. Het ultieme doel is dat over anderhalf jaar iedereen in de uitgeverij die bij het productieproces betrokken is toegankelijkheid in het DNA heeft zitten.

Logo Mediafederatie

De Mediafederatie

De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland en draagt het innovatieve karakter van de sector uit. De bij de Mediafederatie aangesloten leden vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

Ga naar de website van De Mediafederatie
Logo Dedicon

Dedicon

Stichting Dedicon is al vanaf de start betrokken bij het project Toegankelijk Publiceren aan de Bron. Naast het produceren van toegankelijke producties in braille, reliëf, audio en EPUB-bestanden verzorgt Dedicon steeds vaker workshops en trainingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Het is dan ook logisch dat de redactie van het platform inclusiefpubliceren.nl is ondergebracht bij Dedicon.

Ga naar de website van Dedicon
Logo fonds XL

Fonds XL

De stichting heeft als doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Ga naar de website van Fonds XL
Logo GAU

GAU

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) treedt op als vertegenwoordiger van algemene uitgeverijen naar overheden en andere geledingen in het boekenvak. De GAU onderhandelt en reguleert waar dit nodig is, verleent diensten aan leden, agendeert vernieuwingen in product, marketing en proces en biedt een platform voor uitwisseling van best practices.

Ga naar de website van GAU
Logo Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

Om goed te kunnen meedoen in de maatschappij, is het belangrijk dat je kunt lezen. De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, is al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. De Koninklijke Bibliotheek zorgt ervoor dat iedereen in Nederland de kans krijgt om te leren lezen, te kunnen blijven lezen én ervan te genieten. De KB vindt het belangrijk dat iedereen de online informatie kan bekijken en gebruiken. Daarom besteedt zij veel aandacht aan de digitale toegankelijkheid van hun websites.

Ga naar de website van Koninklijke Bibliotheek
Logo MEVW

MEVW

MEVW is de brancheorganisatie voor aanbieders van Media voor Educatie, Vak en Wetenschap. De media en services van de leden maken het mogelijk dat professionals in wetenschap, beroep en bedrijf kunnen bijdragen aan ontwikkeling, onderzoek en innovatie in hun organisaties, dat docenten kunnen opleiden, en leerlingen en studenten zich kunnen ontwikkelen.

Ga naar de website van MEVW
Logo Oogvereniging

Oogvereniging

De Oogvereniging heeft als doel de behartiging van de individuele en collectieve belangen en de bevordering van het welzijn van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid, alsmede van hun familie en mantelzorgers. De Oogvereniging behartigt nadrukkelijk ook de belangen van degenen die naast een visuele beperking een andere beperking hebben.

Ga naar de website van Oogvereniging
Logo Stichting Accessibility

Stichting Accessibility

Stichting Accessibility zet zich in voor een digitaal, fysiek en sociaal toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen, in het bijzonder mensen met een beperking, in staat is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zich optimaal kan ontplooien. De stichting ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De stichting is in het bijzonder gericht op mensen met een visuele beperking.

Ga naar de website van Stichting Accessibility
Logo Vereniging Onbeperkt Lezen

Vereniging Onbeperkt Lezen

Vereniging Onbeperkt Lezen is een belangenverenging voor mensen die moeite hebben met lezen van gedrukte tekst. Onbeperkt Lezen helpt daarom bij het vinden van leesmateriaal in braille, grote letterdruk, gesproken of andere vorm. Ook geeft zij informatie en advies over hulpmiddelen en steunt zij technische en online innovaties. Tevens stimuleert ze dat er meer materiaal in een toegankelijke leesvorm beschikbaar komt.

Ga naar de website van Vereniging Onbeperkt Lezen
Logo VIVIS

VIVIS

VIVIS is een samenwerkingsverband van instellingen voor mensen met een visuele beperking: Bartiméus, Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting. De instellingen zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg van goede kwaliteit. Voor de ZG-behandeling aan mensen met een visuele beperking is een kwaliteitskader ontwikkeld dat de leden van VIVIS hanteren.

Ga naar de website van VIVIS