Gratis cursussen inclusief publiceren in de praktijk

Gepubliceerd op: 29 juni 2022

Geplaatst in: Inclusief publiceren context

Redactie

Dedicon

Platform IPIP: cursussen toegankelijke digitale publicaties

Het platform Inclusive Publishing In Practice (IPIP) bevat tientallen cursussen en leermaterialen op het gebied van inclusief publiceren. Deze helpen uitgevers bij het maken van toegankelijke digitale publicaties. Het cursusmateriaal is ontworpen voor professionals werkzaam in de wereld van digitaal publiceren. Alle materialen zijn gratis beschikbaar.

Digitale toegankelijkheid begrijpelijker

Het leerplatform IPIP wil een startpunt zijn voor professionals door digitale toegankelijkheid toegankelijker en begrijpelijker te maken. De leereenheden zijn vooral te zien als springplank naar meer gedetailleerde informatie die voorhanden is in de vele gezaghebbende bronnen.

Het leermateriaal is ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het produceren van toegankelijke digitale publicaties. Het helpt bij het voldoen aan wettelijke eisen, vooral op het gebied van e-books en e-commerce. IPIP ondersteunt het veranderproces en de transitie naar toegankelijk publiceren aan de bron. Het leerproces in IPIP helpt bovendien nieuwe kennis en vaardigheden te vertalen naar je eigen workflow.

Effectief leren, individueel of gezamenlijk

Het IPIP leermateriaal is zo ontworpen dat het aansluit bij specifieke leerbehoeftes. Het platform ondersteunt verschillende manieren van leren en doet aanbevelingen voor effectief leren en het in de praktijk brengen van inclusief publiceren. Het leermateriaal van IPIP is bovendien eenvoudig te integreren in het beleid en opleidingsprogramma van je organisatie.

De online cursussen en modules kun je doen in je eigen tijd en tempo. Dit geeft ruimte voor flexibiliteit en leren op je persoonlijke voorwaarden.
Maar je kunt cursussen en modules ook samen met collega’s, vakgenoten of leden van je multidisciplinaire team doen. Elke leereenheid bevat een activiteit die het gezamenlijk leren aanmoedigt en ondersteunt.

Door eigen digitale publicaties te gebruiken als aanvullend leermateriaal kun je de nieuwe kennis en vaardigheden verder uitbouwen. Aan elke leereenheid zijn activiteiten toegevoegd die dit mogelijk maken. Deze hebben tot doel een vertaalslag te maken naar inclusief publiceren in de praktijk.

Blended learning en workshops

Je kunt online leren combineren met fysieke bijeenkomsten. Blended learning en samenwerkend leren is mogelijk onder begeleiding van een expert, bijvoorbeeld in workshops. Eén van de mogelijkheden is ‘flipping the classroom’ toe te passen, waarbij iedereen eerst thuis een specifieke module voorbereid. In de fysieke bijeenkomsten kun je dan aandacht schenken aan het verwerken van de nieuwe kennis en het gezamenlijk aanleren van vaardigheden.

Het leermateriaal is ontwikkeld door de partners BrailleNet (Frankrijk), Dedicon (Nederland) en de Johannes Kepler Universität (Oostenrijk). Het project was een strategisch partnerschap en is gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

EU logo Erasmus+ Programma, medefinancier van het IPIP-platform

Bron: https://www.inclusivepublishinginpractice.org/

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail