Partners

De praktische tips en oplossingen zijn afkomstig uit een uitgebreid overzicht van maatregelen. Het overzicht is gemaakt door Dedicon in samenwerking met uitgevers, belangenverenigingen en deskundigen, onder meer uit het speciaal onderwijs. Met een subsidie van OCW en Fonds XL is een stuurgroep opgericht. Dedicon heeft in samenwerking met onderstaande organisaties tips en oplossingen ontwikkeld.