Alt-tekst, alternatieve tekst, alt-atribuut, beeldbeschrijving… wat is nou het verschil?

Veelgestelde vraag

Gepubliceerd op: 11 mei 2023

Geplaatst in: Afbeeldingen en tekst alternatieven

Vraag

Ik zie dat er telkens termen door elkaar worden gebruikt: alt-tekst, alternatieve tekst, tekstalternatieven, alt-attribuut, beeldbeschrijving. Gaat het om dezelfde dingen? Of wat is nou eigenlijk het verschil? 

Antwoord van onze expert

Deze termen worden inderdaad veel door elkaar gebruikt. Soms wordt het door verschillende soorten software en bronnen ook nog op een andere manier gebruikt. Hier een uitleg over hoe de termen doorgaans gebruikt en bedoeld worden.

De termen alt-tekst, alternatieve tekst en tekstalternatieven duiden vaak hetzelfde aan. Het is een tekstueel alternatief voor een afbeelding. Deze tekst moet door software geassocieerd kunnen worden met de afbeelding (of niet-tekstuele inhoud) waarbij het hoort. Veelal wordt over alt-tekst of alternatieve tekst gesproken als in HTML (EPUB) het tekstuele alternatief toegevoegd wordt via het alt-attribuut van het img-element. Bijvoorbeeld:

<img src="images/afbeelding1.jpg" alt="Houtskoolschets van de Eiffeltoren" />

Het alternatief kan echter ook de vorm van bijvoorbeeld het title-attribuut hebben.

Bij publicaties in andere vorm, bijvoorbeeld PDF, kan via een functie van de tekstverwerker of het opmaakprogramma een alternatieve tekst toegevoegd worden.

De term tekstalternatief wordt veel gebruikt in de context van de toegankelijkheidsrichtlijn WCAG. In de praktijk komt het neer op hetzelfde als alt-tekst of alternatieve tekst, alleen wordt in de definitie van de term meer ruimte gehouden over de manier, waarop het alternatief geassocieerd kan worden met de afbeelding.

Een tekstalternatief kan een beeldbeschrijving zijn, dit is het geval als een afbeelding inhoudelijk beschreven wordt.

Een tekstalternatief hoeft echter niet per se een beeldbeschrijving te zijn. Een tekstalternatief kan aangeven wat een afbeelding is zonder het inhoudelijk te beschrijven. Volgens de WCAG kan het voorkomen dat een afbeelding wel een tekstalternatief moet hebben, maar géén beeldbeschrijving. Bijvoorbeeld bij een afbeelding van een schilderij. De afbeelding moet dan een tekstalternatief hebben (bijvoorbeeld dat het een schilderij is, de titel en kunstenaar van het schilderij). De afbeelding hoeft niet inhoudelijk beschreven te worden. Wát op het schilderij staat hoeft dus niet omschreven te worden.

Ten slotte, een beeldbeschrijving hoeft niet altijd een tekstalternatief te zijn. Een beeldbeschrijving kan technisch geassocieerd worden met de afbeelding, doordat het bijvoorbeeld in het alt-attribuut van een afbeelding is geplaatst. In dat geval is het een tekstalternatief. Een beeldbeschrijving kan echter ook gewoon in de lopende tekst rondom een afbeelding staan. In dat geval leest iedereen de beeldbeschrijving. Niet alleen de gebruikers van hulpsoftware.

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail