In deze module leer je wat ‘toegankelijkheid aan de bron’ betekent. Je kent na afloop ook de voordelen van EPUB als het gaat om brontoegankelijkheid. En je kent de verschillen tussen EPUB3 en andere digitale publicatieformaten. De gratis leermodule is te volgen op het Platform Inclusief Publiceren in de Praktijk en duurt ca. 15 minuten.

In deze module word je meegenomen om aannames over inclusief publiceren te heroverwegen. Je maak je kennis met minimaal zes sectoren waar inclusief publiceren zinvol is. Ook word je gewezen op mogelijke rendementen op investeringen. De gratis leermodule is te volgen op het Platform Inclusief Publiceren in de Praktijk en duurt ca. 15-30 minuten.