Is een toegankelijk e-book verplicht?

Veelgestelde vraag

Gepubliceerd op: 17 juni 2022

Geplaatst in: Formats en talenToegankelijkheid en conformiteit

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is het verboden onderscheid te maken bij het aanbieden van goederen en diensten. Het College voor de Rechten van de Mens neemt klachten in behandeling. Uiterlijk 28 juni 2022 krijgt Nederland wetgeving die toegankelijkheid verplicht stelt voor veel goederen en diensten. Daarbij zijn “e-boeken en specifieke software daarvoor” expliciet vernoemd. De wetgeving volgt op de nieuwe Europese Toegankelijkheidsakte en gaat gelden voor producten en diensten die vanaf 28 juni 2025 op de markt verschijnen.

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail