Alt-tekst bij afbeeldingen van boekcovers?

Veelgestelde vraag

Gepubliceerd op: 11 mei 2023

Geplaatst in: Afbeeldingen en tekst alternatieven

Vraag

Moet ik aan alle afbeeldingen van boekcovers alt-teksten toevoegen?

Antwoord van onze expert

Of er bij boekomslagen een beeldbeschrijving moet worden toegevoegd hangt af van de context, waarin deze staat en wat het doel of functie is van de afbeelding.

Een aantal situaties:

  • Heeft de afbeelding van de omslag als doel om te informeren? Of bijvoorbeeld om te verleiden tot aankoop? Dan heeft de cover een duidelijke functie die je moet vertalen naar een beeldbeschrijving. Lezers met een visuele beperking weten dan ook wat de functie van de boekcover is.
  • Heeft de omslag een leesbare tekst, zoals titel en auteur? Dan moet deze tekst in de alt-tekst terugkomen. Behalve als deze tekst ook direct voor of na de afbeelding staat. Dan zou dezelfde informatie herhaald worden, wat niet gebruiksvriendelijk is voor gebruikers van schermlezers. Een alternatieve tekst zoals ‘boekomslag’ kan dan volstaan.
  • Vormt de boekomslag samen met andere boekomslagen een lijst van publicaties? En staat alle informatie van de omslag ook in tekst direct voor of na de afbeelding? En heeft de afbeelding verder geen informerende of verleidende functie? Dan kan de algemene alternatieve tekst zoals ‘boekomslag’ achterwege gelaten worden. De afbeelding kan decoratief gemaakt worden. Mensen die met een schermlezer lezen kunnen de herhaling van steeds dezelfde alternatieve tekst als vervelend ervaren.
  • Is de afbeelding een link en staat in diezelfde link geen andere tekst, zorg dan voor een alt-tekst die het doel van de link beschrijft. Als er in dit geval geen alt-tekst beschikbaar is, dan weet een gebruiker met hulpsoftware mogelijk niet waar de link naar toe gaat.
  • Staat er een omslag op de detailpagina van het boek of in een artikel over het boek, voeg dan een beeldbeschrijving toe die omschrijft hoe de cover er uit ziet.

Kortom maak steeds aan de hand van de context, de functie en het doel van de afbeelding een afweging. Je kunt de alt-tekst leeg laten (de afbeelding decoratief maken). Je kunt ook een alternatieve tekst toevoegen die de afbeelding duidt. Bijvoorbeeld  alt-tekst ‘boekomslag’ eventueel aangevuld met de tekst op de kaft. Of je maakt een werkelijk inhoudelijk beschrijving van de omslag van het boek.

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail