Alternatieve tekst bij afbeeldingen

Gepubliceerd op: 27 juni 2022

Geplaatst in: Afbeeldingen en tekst alternatievenLay-out

Redactie

Dedicon

Alternatieve tekst (alt-text) is wel waarneembaar

Afbeeldingen kunnen meer zeggen dan woorden. Ze illustreren, verfraaien en verleiden. Ze kunnen ook in één oogopslag informeren. Een topografische kaart bijvoorbeeld. Maar niet iedereen kan de relevante informatie in afbeeldingen (goed) waarnemen. Daarom is een alternatief nodig in tekst, ook wel alt-text genoemd. Met hulptechnologie, zoals spraaksoftware, zijn afbeeldingen wel waarneembaar.

Principe WCAG waarneembaar, bedienbaar
Voor wie auteur, vormgever, redacteur, ontwikkelaar
Uitvoering redelijk snel
Prioriteit zeer hoog

Het alternatief is een korte, objectieve beschrijving. De tekst sluit aan bij context, doelgroep, schrijfstijl en de bestaande teksten op de pagina. Het gaat hier dus niet om een onderschrift of bijschrift. Voor de alternatieve tekst bestaat namelijk een invulveld achter de schermen van de digitale afbeelding.

Puur decoratieve afbeeldingen behoeven geen beschrijving. Bij dergelijke afbeeldingen blijft dat invulveld leeg.

Klikbare afbeeldingen

Regelmatig fungeren afbeeldingen ook als link naar andere pagina’s. Denk aan buttons. Maar ook foto’s kunnen als geheel linken naar andere content. Mensen met een visuele beperking zien die afbeeldingen niet (goed).

Zij lezen een tekstalternatief. Bijvoorbeeld door de content met de bijbehorende afbeeldingen te laten voorlezen met spraaksoftware. Deze of andere hulptechnologie gebruikt het tekstalternatief als linknaam.

De tekst van de link beschrijft idealiter het doel van de link, niet wat op de afbeelding te zien is. Daarom moet bij een klikbare afbeelding het tekstalternatief (alt-tekst) worden opgeslagen worden in de (technische) code.

Hoe controleer je het?

Resultaat

  • Mensen met een visuele beperking kunnen de tekstuele beeldbeschrijving lezen met hulptechnologie, zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
  • Mensen met een visuele beperking kunnen dankzij tekstalternatieven klikbare afbeeldingen bedienen.
  • Alternatieve teksten maken websites makkelijker te vinden. Zoekmachines gebruiken ze namelijk voor het samenstellen van de zoekresultaten.

Voorbeelden

Bekijk de foto:

  • Staat de foto in een tekst over planten, bomen en grassen? Dan is de beschrijving kortweg ‘boom’.
  • Staat de foto in een tekst over diverse soorten bomen? Dan is de alternatieve tekst bijvoorbeeld ‘eikenboom’.
  • Is de foto puur decoratief? Dan is geen alternatieve tekst nodig.

Deze tip is gebaseerd op de invalshoeken die aan bod komen in de gids Doe mee! Deze gids bevat tien oogpunten voor inclusief ontwerpen. Als ontwerper, schrijver of uitgever heb je een eigen invalshoek, jouw lezers hebben die ook.

Belangrijke tips over toegankelijk publiceren.

Toegankelijke informatie. Het lijkt lastig te realiseren, maar dat valt reuze mee. Deze gidsen bevatten elk tien handvatten voor eenvoudige oplossingen. Kleine oplossingen kunnen namelijk al een groot effect hebben.

Bestel gedrukte gidsen Download PDF Doe mee!    Download PDF Maak open! Download PDF Check dit!    Download PDF Bekijk het! 

 

Volgende artikel

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail