Workshop Toegankelijk Publiceren 6: Websites en apps (verdieping)

Gepubliceerd op: 4 juli 2022

Geplaatst in: Inclusief publiceren context

Redactie

Dedicon

Onder de noemer TPUB2 werden in de periode 2021 – 2022 workshops georganiseerd voor leden van de Mediafederatie. Van de deelnemende uitgevers werd alleen een investering in tijd gevraagd om de workshops te volgen en de kennis op te nemen, om daarna het geleerde in eigen huis verder te brengen. Doel: uitgevers klaar te stomen, voordat de wetgeving rondom toegankelijk publiceren in 2025 van kracht gaat.

Doel van deze workshop was een verdere verdieping van kennis en vaardigheden voor toegankelijke websites en apps. De workshop bouwde voort op het fundament dat in de vorige workshops werd gelegd. Deelnemers gingen concreet aan de slag met het leren toegankelijk maken van websites en applicaties.

Ook dit keer vertaalden de deelnemers het geleerde direct naar de eigen uitgeefpraktijk. Ook leerden ze begrijpen wat de toegankelijkheidseisen inhouden, waardoor de deelnemers beter in staat zijn te communiceren met hun leveranciers.

Inhoud

Aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten leerden deelnemers de toegankelijkheidsrichtlijnen toe te passen. De focus in deze workshop lag ditmaal op de meer complexe richtlijnen voor websites en applicaties. Deze waren dus nog niet in eerdere workshops behandeld. Besproken werd steeds waarom en voor wie de richtlijnen belangrijk zijn. Aan bod kwamen onder meer het aanpassen van tekstafstanden, toetsenbordbediening, inzoomen, en compatibiliteit. Zo ook het toegankelijk maken van interactieve elementen, bijvoorbeeld voor e-learning en polls.

Resultaat

Met de workshop Verdiepende kennis en vaardigheden web werden de volgende resultaten nagestreefd:
Deelnemers kunnen…

 • enkele voor websites en apps relevante richtlijnen toepassen;
 • enkele eenvoudige onderzoeksmethodes uitvoeren voor deze richtlijnen;
 • relevante richtlijnen raadplegen in de standaard WCAG-documenten;
 • de gelaagde structuur van de standaard WCAG beschrijven.

Voorbereiding

Ter voorbereiding werden de deelnemers aanbevolen om de presentatie Workshop Basis websites en apps te lezen, als ook het document ‘Toegankelijkheidseisen in vogelvlucht’.

Doelgroep

De workshop was bedoeld voor voor alle functieprofielen, maar met name interessant voor professionals die verantwoordelijk zijn voor:

 • het ontwikkelen van functionaliteit en het aansturen daarvan;
 • het inkopen van functionaliteit van de website en app.

Per deelnemende uitgeverij volgde de coördinator Toegankelijkheid zelf de workshop, aangevuld met naar keuze een:

 • ontwikkelaar/tester;
 • ontwerper/vormgever;
 • projectmanager/product owner;
 • productiebegeleider;
 • redacteur/contentspecialist/documentenmaker;
 • uitgeefcoördinator/uitgever.

Bekijk de workshop Verdiepende kennis web

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze workshop? Download dan dit document:

Download de presentatie Websites en apps: WCAG (PowerPoint – 3 MB)

Volgende artikel

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail