Workshop Toegankelijk Publiceren 3: Websites en apps (basis)

Gepubliceerd op: 4 juli 2022

Geplaatst in: Inclusief publiceren contextMetadataNavigatie

Redactie

Dedicon

Onder de noemer TPUB2 werden in de periode 2021 – 2022 workshops georganiseerd voor leden van de Mediafederatie. Van de deelnemende uitgevers werd alleen een investering in tijd gevraagd om de workshops te volgen en de kennis op te nemen, om daarna het geleerde in eigen huis verder te brengen. Doel: uitgevers klaar te stomen, voordat de wetgeving rondom toegankelijk publiceren in 2025 van kracht gaat.

De workshop Basisvaardigheden websites en apps was de derde workshop van de reeks. In deze twee uur durende online workshop bouwde voort op het fundament dat in twee eerdere workshops (resp. Bewustwording en Basis (introductie)) was gelegd. Deelnemers gingen concreet aan de slag met het leren toegankelijk maken van websites en applicaties en konden het geleerde direct vertalen naar de eigen uitgeefpraktijk.

Inhoud

Aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten leerden de deelnemers toegankelijkheidsrichtlijnen voor websites en apps toe te passen. De focus in deze workshop lag daarbij op ‘laaghangend fruit’, onderwerpen relevant voor websites en applicaties die nog niet in eerdere workshops aan bod waren gekomen. Denk bijvoorbeeld aan koppen, lijsten, tabellen en interactiviteit in formulieren.

Herhaaldelijk werd de aandacht gevestigd op de vraag: waarom en voor wie zijn de toegankelijkheidsrichtlijnen belangrijk? Ook kregen de deelnemers handvatten om de richtlijnen te raadplegen en de mate van digitale toegankelijkheid van eigen producten te onderzoeken.
Centraal stond natuurlijk de belangrijke standaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) die als naslagwerk en kennisbron fungeert. De workshop bood bovendien een introductie in verschillende methodes om digitale toegankelijkheid te onderzoeken. De standaarden en richtlijnen voor toegankelijkheid die besproken waren in de voorgaande workshop werden herhaald.

Resultaat

Met de workshop Basisvaardigheden websites en apps werden de volgende resultaten nagestreefd:
Deelnemers kunnen…

 • enkele voor websites en apps relevante richtlijnen toepassen;
 • enkele eenvoudige onderzoeksmethodes uitvoeren voor deze richtlijnen;
 • relevante richtlijnen raadplegen in de standaard WCAG-documenten;
 • de gelaagde structuur van de standaard WCAG beschrijven;
 • verschillende methodes van toegankelijkheidsonderzoek benoemen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding werden deelnemers aanbevolen de samenvatting van de voorgaande workshop te lezen (Workshop Basis (introductie)) te lezen.

Doelgroep

De workshop was bedoeld voor alle functieprofielen, maar met name interessant voor die personen die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor:

 • het aansturen van de ontwikkeling van je website en app;
 • het inkopen van functionaliteit van de website en app;
 • het ontwikkelen van de functionaliteit.

Per deelnemende uitgeverij volgde de coördinator Toegankelijkheid zelf de workshop, aangevuld met naar keuze een:

 • ontwerper/vormgever;
 • ontwikkelaar/tester;
 • productiebegeleider;
 • redacteur/contentspecialist/documentenmaker;
 • projectmanager/product owner;
 • uitgeefcoördinator/uitgever.

Bekijk de workshop Basisvaardigheden websites en apps

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze workshop? Download dan dit document:

Download de Presentatie workshop basis Web en Apps (PowerPoint – 5 MB)

Volgende artikel

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail