Workshop Toegankelijk Publiceren 2: Basis (introductie)

Redactie

Dedicon

In de periode 2021 – 2022 werden workshops georganiseerd voor leden van de Mediafederatie. Deze stonden bekend onder de noemer TPUB2, het vervolg op de eerste kennissessie van het project Toegankelijk publiceren aan de bron. Van de deelnemende uitgevers werd alleen een investering in tijd gevraagd om de workshops te volgen en de kennis op te nemen, om daarna het geleerde in eigen huis verder te brengen. Doel: uitgevers klaar te stomen, voordat de wetgeving rondom toegankelijk publiceren in 2025 van kracht gaat.

Deze workshop draaide om het vergroten van de basiskennis over toegankelijk publiceren, als ook om basisvaardigheden direct te vertalen naar de eigen uitgeefpraktijk. De onderwerpen die in deze workshop aan bod kwamen zijn relevant voor zowel websites, apps, documenten als e-books. De workshop diende tevens als voorbereiding op de vervolgworkshops over websites en over e-books.

Inhoud

Aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten leerden deelnemers de basisbeginselen. De focus in deze workshop lag op ‘laaghangend fruit’: redelijk eenvoudige eisen voor toegankelijkheid. Bijvoorbeeld voor contrast, kleurgebruik, linknamen en afbeeldingen. Besproken werd waarom en voor wie deze richtlijn belangrijk is. Ook kregen deelnemers handvatten om de richtlijnen te raadplegen en om de mate van digitale toegankelijkheid van eigen producten te onderzoeken.

Deelnemers werden wegwijs gemaakt in de belangrijke standaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) die als naslagwerk en kennisbron fungeert. De workshop bood bovendien een introductie in verschillende methodes om digitale toegankelijkheid te onderzoeken. Ook werden de onderwerpen herhaald die tijdens de eerste workshop aan bod kwamen, zoals relevante wetgeving, standaarden en richtlijnen voor toegankelijkheid.

Resultaat

Met de workshop Basis (introductie) werden de volgende resultaten nagestreefd:
Deelnemers kunnen…

 • enkele eenvoudige richtlijnen toepassen;
 • enkele eenvoudige onderzoeksmethodes uitvoeren;
 • relevante richtlijnen raadplegen in de standaard WCAG;
 • de gelaagde structuur van de standaard WCAG beschrijven;
 • verschillende methodes van toegankelijkheidsonderzoek benoemen;
 • voor uitgevers relevante standaarden en wetgeving benoemen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding werden deelnemers aanbevolen te lezen:

Doelgroep

De workshop was bedoeld voor iedere persoon die de rol van coördinator Toegankelijkheid binnen de uitgeverij vervult, aangevuld met (naar keuze) een:

 • ontwerper/vormgever/zetter;
 • ontwikkelaar/tester;
 • productiebegeleider;
 • redacteur/contentspecialist/documentenmaker;
 • projectmanager/product owner;
 • uitgeefcoördinator/uitgever.

Bekijk de workshop Basis (introductie)

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze workshop? Download dan een van deze documenten:

Beide documenten zijn toegankelijk.

Volgende artikel

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail