Workshop Toegankelijk Publiceren 5: Verdiepende kennis

Gepubliceerd op: 4 juli 2022

Geplaatst in: Inclusief publiceren contextLay-outMetadataProductiemiddelen

Redactie

Dedicon

Onder de noemer TPUB2 werden in de periode 2021 – 2022 workshops georganiseerd voor leden van de Mediafederatie. Van de deelnemende uitgevers werd alleen een investering in tijd gevraagd om de workshops te volgen en de kennis op te nemen, om daarna het geleerde in eigen huis verder te brengen. Doel: uitgevers klaar te stomen, voordat de wetgeving rondom toegankelijk publiceren in 2025 van kracht gaat.

Doel van deze workshop was een verdieping van kennis en vaardigheden digitale toegankelijkheid wat betreft websites, apps, documenten en e-books. Daarbij konden de deelnemers het geleerde direct vertalen naar de eigen uitgeefpraktijk.

Inhoud

Tijdens de workshop werden de toegankelijkheidsrichtlijnen overzichtelijk en inzichtelijk gemaakt. Wat was al behandeld? Wat gaat nog komen? Waar vinden de deelnemers informatie over de (overige) richtlijnen. En hoe gebruik je die informatie? Daarmee ontstond een overzicht van het behandelde ‘laaghangend fruit’ uit de belangrijke standaard WCAG. Denk bijvoorbeeld aan contrast, kleurgebruik, linkteksten en afbeeldingen. Aan de hand van opdrachten vertaalden deelnemers de toepassing ervan naar hun eigen uitgeefpraktijk, waarbij ze gebruik maakten van eigen digitale publicaties. Ook werd bekeken welke professionals de meest aangewezen personen kunnen zijn om de richtlijn uit te (laten) voeren.

Met opdrachten en handvatten gingen de deelnemers vervolgens dieper in op het toegankelijk maken van afbeeldingen: Hoe maak je een tekstalternatief? Waar moet je op letten? Hoe weet je of de beeldbeschrijving begrijpelijk is? Ook hierbij werden eigen afbeeldingen gebruikt, zoals covers van boeken, afbeeldingen in reisgidsen en prentenboeken, infographics en grafieken van websites.

Ook werd aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen rond de Europese Toegankelijkheidsakte en wetgeving die in 2025 van kracht wordt.

Resultaat

Met de workshop Verdiepende kennis werden de volgende resultaten nagestreefd:
Deelnemers kunnen…

 • snel eenvoudige richtlijnen toetsen van een eigen website;
 • relevante richtlijnen raadplegen in de standaard WCAG;
 • eenvoudige richtlijnen (laten) toepassen op eigen digitale publicaties;
 • een beeldbeschrijving bij een afbeelding (laten) maken;
 • recente ontwikkelingen rond aanstaande wetgeving benoemen;
 • inschatten welke functies of afdelingen binnen de eigen uitgeverij er betrokken moeten zijn bij specifieke onderdelen van toegankelijk publiceren.

Voorbereiding

Ter voorbereiding werden de deelnemers aanbevolen om…

 • de presentaties van de drie workshops basis, websites en e-books door te nemen;
 • de snelstartgidsen Maak Open!, Doe Mee! en Check dit! te lezen. De gidsen bevatten ieder vele praktische tips om te starten met toegankelijk publiceren;
 • eigen websites en afbeeldingen paraat te hebben tijdens de workshop.

Doelgroep

De workshop was bedoeld voor alle functieprofielen. Per deelnemende uitgeverij volgde de coördinator Toegankelijkheid de workshop, aangevuld met naar keuze een:

 • redacteur/contentspecialist/documentenmaker;
 • ontwerper/vormgever;
 • ontwikkelaar/tester;
 • productiebegeleider;
 • projectmanager/product owner;
 • uitgeefcoördinator/uitgever.

Bekijk de workshop Verdiepende kennis

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze workshop? Download dan een van deze documenten:

Beide documenten zijn toegankelijk.

Volgende artikel

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op en wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden.

E-mail