Workshop Basis introductie

De tweede workshop van het programma Toegankelijk Publiceren aan de Bron (TPUB2) is basiskennis en basisvaardigheden. Deze zijn direct te vertalen naar de eigen uitgeefpraktijk. De onderwerpen zijn relevant voor zowel websites, apps, documenten als e-books. In deze twee uur durende online workshop bouwen we voort op het fundament dat in de eerste workshop is gelegd. De workshop bereid je voor op de vervolgworkshops over websites en over e-books.

Inhoud

Aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten leer je de basisbeginselen. Daarvoor richten we ons op ‘laaghangend fruit’: redelijk eenvoudige eisen voor toegankelijkheid. Bijvoorbeeld voor contrast, kleurgebruik, linknamen en afbeeldingen. We bespreken steeds waarom en voor wie deze richtlijn belangrijk is. Ook krijg je handvatten om de richtlijnen te raadplegen en om de mate van digitale toegankelijkheid van je eigen producten te onderzoeken. 

In de workshop maken we je wegwijs in de belangrijke standaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) die als naslagwerk en kennisbron fungeert. De workshop biedt bovendien een introductie in verschillende methodes om digitale toegankelijkheid te onderzoeken. We herhalen kort de in workshop 1 besproken relevante wetgeving, standaarden en richtlijnen voor toegankelijkheid. 

Resultaat

Na de sessie kan de deelnemer: 
•    enkele eenvoudige richtlijnen toepassen
•    enkele eenvoudige onderzoeksmethodes uitvoeren
•    relevante richtlijnen raadplegen in de standaard WCAG
•    de gelaagde structuur van de standaard WCAG beschrijven
•    verschillende methodes van toegankelijkheidsonderzoek benoemen
•    voor uitgevers relevante standaarden en wetgeving benoemen

Voorbereiding 

Ter voorbereiding raden we je aan te lezen:
•    de samenvatting van workshop 1 - de bewustwordingssessie
•    de snelstartgidsen Maak OpenDoe Mee en Check dit. Hier vind je alvast bruikbare tips om aan de slag te kunnen gaan met toegankelijkheid. 

Doelgroep

De basisworkshop is geschikt voor alle functieprofielen. Per deelnemende uitgeverij volgt de Coördinator Toegankelijkheid de workshop aangevuld met naar keuze een:
•    ontwerper/vormgever/zetter
•    ontwikkelaar/tester
•    productiebegeleider
•    redacteur/contentspecialist/documentenmaker
•    project manager/product owner
•    uitgeefcoördinator/uitgever.

Gegevens

Werkvormen: online presentatie, interactieve opdrachten, korte evaluatie
Duur: 2 uur met pauze 
Deelnemers: maximaal 2 deelnemers van 10 tot 12 bedrijven
Trainers: Hans Beerens en Rieke Vullings (Stichting Dedicon)

Download de Presentatie workshop basis - introductie downloaden (PowerPoint - 56,6 MB)